BBT

Bujinkan Budo Taijutsu
 

Bujinkan Linköping Dojo har för nuvarande uppehåll i sin verksamhet på grund av för få tränande och brist på instruktörer.

Förhoppning är att verksamhet kommer tas upp inom en snar framtid igen.

Tills vidare hänvisar vi till Bujinkan Norrköping
Dojo för att träna Bujinkan (www.bdn.se).
 

 

 

Bujinkan Budo Taijutsu är en stridskonst med åtminstone 900 års historia att luta sig tillbaka mot. Den bygger på nio olika skolor (ryu) med ursprung från Kina och Japan och som sammanfogats av vår nuvarande stormästare dr. Masaaki Hatsumi.


Dagens träning bygger på att lära ut effektivt självskydd, gynna personlig utveckling, både fysiskt och psykiskt och öka medvetandet hos den tränande, både om sig själv och sin omvärld. Träningen syftar till att lära oss använda kroppen i sin helhet och nyttja vår kännedom om den till effektiva tekniker med så liten energiåtgång som möjligt. Då träningen inte är beroende av utövarens muskelstyrka lämpar den sig för de flesta. När du lär känna din kropp kan du göra det bästa av dina tillgångar och kompensera de områden som du är mindre bra på.


Träningen bedrivs både obeväpnat, med fall, slag och sparkar, kast, balans- och ledbrytningar och med vapen av olika slag, t.ex. svärd (bokken, katana), stavar av olika längd (bo – 180 cm, hanbo – 90 cm) och kniv (tanto). I början undervisar vi mycket grundläggande tekniker och vi övar upp vår kroppskännedom för att, allt eftersom vi blir mer medvetna, leta efter känslan och flytet i träningen. I och med ökad kunskap kommer även vapenträningen in i bilden.


Säkerheten är a och o när vi tränar, så den mesta träningen bedrivs i ett lugnt och sansat tempo, anpassat efter den nivå vi befinner oss på. Sparring är sällsynt. Tävlingar förekommer inte inom arten, då tävlan för ära och pengar går helt emot artens filosofi. Vi tränar en stridskonst varför det blir en direkt motsägelse att kämpa efter regler.


Tränarens roll är att vägleda eleverna i sin träning. Atmosfären är öppen och kamratlig och alla är vi där för att utvecklas på vårt eget sätt. Till en början lär vi oss genom att härma, men tanken är att vi ska göra oss fria från fyrkantiga sätt att tänka på, öppna upp våra sinnen och öka vår kreativitet.
 

För att komma i kontakt med oss i Bujinkan Linköping Dojo skicka ett mail till: bujinkan.linkoping@gmail.com

 Mer information om Bujinkan i Sverige hittar ni på
​Svenska Bujinkan Förbundets hemsida

 

INSTRUKTÖRER

Fredrik Hansson - 4 dan